MTC 2013 – warsztat: coaching relacji i zespołów

Termin: 24 maja, piatek, godzina 13.30

Warsztat trwa ok 2,5 h

Organizacje są złożonymi systemami społecznymi, w których różne grupy ludzi funkcjonując w ramach przyjętej kultury. Gdy myślimy o organizacji w sposób systemowy, to nawet niewielkie zmiany mogą powodować znaczące rezultaty. Takie podejście przyjmuje też coaching systemowy, który postrzega człowieka jako złożony system, umieszczony w jeszcze bardziej złożonym systemie jakim jest społeczność i organizacja.
Celem warsztatu jest przedstawienie założeń coachingu systemowego i zapoznanie sie z metodą pracy z trudną relacją. Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują lepiej zrozumieć swoje motywacje i motywacje drugiej osoby w sytuacji konfliktowej.

Anna Olczyk Waldowska

O prowadzącej:

Anna Olczyk – Waldowska  – Codziennie pracuje jako Trener i Coach w PwC (wcześniej PrciewaterhouseCoopers). Dostarcza szkolenia z zakresu coachingu, zarządzania zespołem, komunikacji, przywództwa i budowania relacji. Pracuje metodami coachingowymi z zespołami i indywidualnie. Jako Coach specjalizuje się w coachingu menedżerskim, przygotowującym do nowej roli, coachingu przywództwa oraz kariery i life coachingu. Jest akredytowanym Coachem CoachWise  oraz Academy of Executive Coaching.  Ma za sobą ponad 600h  pracy trenerskiej i ponad 300h pracy coachingowej i mentoringowej. Ponad to jest Menedżerem ds. Rozwoju i Talent Management, odpowiedzialnym  za procesy szkoleniowe, rozwój talentów oraz projekty o charakterze rozwojowym dla biznesu.

 

Zapisy:

Zapisy na wydarzenia