MTC 2013 – warsztat: Holistyczny branding personalny

Termin: 25 maja, sobota, godzina 10.00.

Warsztat trwa ok 3 h

W trakcie warsztatu:

Celem warsztatu jest zachęcenie uczestników do zaplanowania własnej kariery i  kreowania osobistego wizerunku w oparciu o spersonalizowane zasoby oraz zapoznanie z coachingiem, jednym z najskuteczniejszych narzędzi w wydobywaniu unikalności oraz wspieraniu tworzenia satysfakcjonującej marki osobistej.

Zapraszamy osoby, które chcą:

dowiedzieć się w jaki sposób osiągnąć spełnienie w życiu, łącząc życie zawodowe z osobistym oraz w jaki sposób wykorzystywać własne atuty, aby  wypłynąć na ocean biznesowej i zawodowej bezkonkurencyjności.

O prowadzących:

Ewa BąclerEwa Bącler  – coach marki osobistej. Specjalizuje się w brandingu personalnym w ujęciu holistycznym. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte w obszarze coachingu, wsparcia psychologiczno-motywacyjnego, promocji, eventów, a także wieloletniej pracy z informacją z różnych dziedzin wiedzy. Posiada różnorodne doświadczenia wyniesione z kilkuletniego pobytu w Stanach Zjednoczonych i Rosji. Jej pasją jest wspieranie innych w wydobywaniu ich unikalności. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na innowacjach, wyszukiwaniu nisz oraz modelach biznesowych w brandingu personalnym. Certyfikowany Coach International Coaching Community. Absolwentka Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Marketingu i Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Katarzyna KosekKatarzyna Kosek – psycholog biznesu, coach, kierownik ds. kluczowych klientów. Posiadana wiedza oraz wieloletnie doświadczenie biznesowe we wsparciu rozwoju organizacji, sprzedaży, negocjacji umożliwiają jej łączenie umiejętności praktycznego poruszania się w obszarach psychologii i biznesu. Jej pasją jest praca umożliwiająca rozwój organizacji, ludzi i zespołów, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania efektywności oraz rozwoju umiejętności psychospołecznych, kompetencji, mocnych stron. Specjalizuje się w pracy indywidualnej z Klientem (life, business coaching), pracy zorientowanej na zwiększaniu świadomości i efektywności, jak również pracy z zespołami m.in. w warsztatach i seminariach z zakresu autoprezentacji oraz budowania wizerunku osobistego. Absolwentka Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Certyfikowany Coach oraz członkini International Coaching Community, Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, Absolwentka Szkoły Trenerów Kreatywności TROP.

Zapisy:

Zapisy na wydarzenia