Lato Inspiracji 2013 – warunki udziału

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, szczególnie w przypadku gdy liczba zgłoszonych uczestników nie wystarcza do pokrycia kosztów organizacji zajęć lub jest ona poniżej oczekiwanej minimalnej liczby uczestników. W tej sytuacji uczestnik ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia lub wyboru innych zajęć w tej samej cenie.
  2. Warunkiem rezerwacji miejsca na zajęciach a następnie udziału w zajęciach jest dokonanie rezerwacji poprzez stronę www.inspiration-space.com oraz dokonanie opłaty za zajęcia w wysokości 100% ceny, na rachunek Inspiration Space: 93 1140 2004 0000 3102 3498 3759.
  3. Jeżeli dokonujesz opłaty za zajęcia na mniej niż 5 dni roboczych przed pierwszymi zajęciami, w których bierzesz udział, wymagać się będzie od Ciebie okazania dowodu wpłaty przed wejściem na zajęcia.
  4. W przypadku rezygnacji z udziału w opłaconych wcześniej zajęciach, wniesiona opłata nie jest zwracana, uczestnik ma natomiast prawdo do przekazania swojego miejsca na zajęciach innej, wskazanej przez siebie osobie.
  5. Wszystkie zajęcia zaczynają się o czasie, w związku z tym prosimy o pojawienie się w miejscu odbywania się zajęć przynajmniej 15 minut przed ich rozpoczęciem.
  6. Zmiana dokonanej rezerwacji możliwa jest wyłącznie przed jej opłaceniem. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z organizatorem (508 761 320, 508 761 321, lato@inspiration-space.com).
  7. Zapisując się na zajęcia, uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku podczas udziału w zajęciach.
  8. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszych warunków udziału.