Partnerstwo z Youth Business Poland

YBP, FIT, PCYBI, CC
W ramach wspierania przedsiębiorczości i przedsiębiorców nawiązaliśmy współpracę z inicjatywą YBP – Youth Business Poland, prowadzoną wspólnie przez Fundację Inkubator Technologiczny oraz Coaching Center. Dzięki tej współpracy uczestnicy programu będą mogli przez okres 6 miesięcy nieodpłatnie spotykać się ze swoimi coachami i mentorami w siedzibie Inspiration Space. Program YBP wspiera początkujących przedsiębiorców w rozwoju ich biznesu. Profesjonalne wsparcie doświadczonego coacha/mentora pomaga w wypracowaniu wizji i strategii biznesu, wułożeniu planu działania oraz zapewnia bieżące wsparcie operacyjny przy realizacji wypracowanych wcześniej zamierzeń przedsiębiorcy. Mentoring maksymalizuje  szanse na rozwój i sukces firmy, minimalizując ryzyko porażki.

Youth Business Poland  to ogólnopolski Program Mentoringowy dla Początkujących Przedsiębiorców. Lokalne programy adaptują model Youth Business International z uwzględnieniem kultury i potrzeb ekonomicznych danego społeczeństwa. W Polsce Youth Business Poland polega na zapewnieniu wsparcia Mentorów i profesjonalnych Coachów oraz na udzielaniu niskooprocentowanych pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego Fundacji Inkubator Technologiczny. Od 20 października 2008 roku program Youth Business Poland prowadzony jest przez Fundację Inkubator Technologiczny oraz Coaching Center.

Najważniejszym elementem programu jest wsparcie Mentorów i Coachów.

Celem Mentoringu jest przyspieszać tempo rozwoju, polepszać efekty działania i podnosić, jakość funkcjonowania uczestnika. W YBP Mentor posiada doświadczenie biznesowe  i umiejętności coachingowe, którymi wspiera przedsiębiorcę w realizacji jego celów. Umiejętności coachingowe mentora mają na celu wspomagać procesy uczenia się, wyznaczania celów, planowania i mobilizacji do działania. Natomiast doświadczenie biznesowe, pozwala mentorowi lepiej rozumieć kontekst w jakim znajduje się początkujący przedsiębiorcą. Dzięki temu mentor może dzielić się doświadczeniem, radami i pomysłami z uczniem – startującym przedsiębiorcą. Mentor/Coach pełnił też role partnera, z którym wspólnie tworzy się pomysły, planuje działania, ocenia ich skuteczność. Połączenie kompetencji mentoringowych i coachingowych pozwala na efektywne wspieranie przedsiębiorcy w rozwoju jego firmy.

Więcej: http://ybp.org.pl/

Przedsiębiorcy YBP
Przedsiębiorcy YBPPrzedsiębiorcy YBP