Regulamin

Zasady dokonywania rezerwacji i korzystania z przestrzeni Inspiration Space

Inspiration Space

ul. Karola Kurpińskiego 55B,
02-733 Warszawa,
www.inspiration-space.com

Definicje osób / ról

 1. Użytkownik – osoba uprawniona do korzystania z gabinetów, przestrzeni warsztatowej lub biurek i pomieszczeń biurowych w IS, na podstawie:
 1. wcześniej dokonanych rezerwacji w elektronicznym systemie rezerwacji, posiadająca w tym systemie konto uzupełnione o pełne informacje Użytkownika wymagane przy zakładaniu konta, w tym przede wszystkim informacje do wystawienia rachunku
 2. odrębnie zawartej umowy czasowego najmu
 1. Klient / Kontrahent – każda osoba zaproszona przez Użytkownika do przestrzeni IS.
 2. Administrator – osoba mająca dostęp do
 1. elektronicznego systemu rezerwacji i do wszystkich danych w nim zawartych, administrująca tym systemem i mająca uprawnienia do dokonywania wszystkich czynności możliwych do wykonania w systemie.
 2. Umów czasowego najmu pomieszczeń biurowych
 1. Osoba obsługująca IS – osoba przebywająca w biurze w godzinach jego otwarcia, reprezentująca IS, zapewniająca niezakłócone działanie biura.

Część I – Dostępność i rezerwacje

 1. Gabinety i przestrzeń warsztatowa dostępne są 7 dni w tygodniu, w godzinach 8.00-22.00, po uprzednim dokonaniu rezerwacji z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku chęci dokonania rezerwacji na mniej niż 24 godziny przed jej terminem, konieczny jest kontakt telefoniczny (część III).
 2. Przestrzeń coworkingowa i pomieszczenia biurowe dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach standardowych 9:00-17:00 oraz w godzinach dodatkowych 8:00-9:00 oraz 17:00-22:00 po wcześniejszym zgłoszeniu osobie obsługującej IS z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem i w przypadku dostępności osoby obsługujacej IS. Dostępność w dodatkowych godzinach może być dodatkowo płatna 40 zł netto/h jeśli wymagający jej Użytkownik / Użytkownicy reprezentujący tę samą organizację są jedynymi osobami korzystającymi w danym momencie z IS.
 3. Szczegółowy opis dostępnej przestrzeni i oferty oraz cennik dostępne są na stronie www.inspiration-space.com.
 4. Kalendarz z podglądem dostępności gabinetów i sal warsztatowych oraz biurek coworkingowych jest dostępny dla każdego pod adresem http://kalendarz.inspiration-space.com/. Podgląd nie zawiera żadnych szczegółów rezerwacji, pokazuje jedynie w jakich godzinach zasoby są dostępne lub zarezerwowane. Rezerwacje większych przestrzeni biurowych niż jedno biurko coworkingowe odbywa się poza systemem.
 5. Każdy Użytkownik dokonuje rezerwacji gabinetów, sal warsztatowych i biurek coworkingowych samodzielnie za pośrednictwem elektronicznego systemu rezerwacji zlokalizowanego pod adresem: http://kalendarz.inspiration-space.com/ .
 6. Aby dokonać rezerwacji, należy założyć konto w aplikacji. Założenie konta jest kompletne po otrzymaniu wiadomości e-mail i kliknięciu w link potwierdzający. Przy zakładaniu konta należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, numer tel. oraz dane do faktury (nazwa, adres i NIP).
 7. Każdorazowo przy dokonywaniu rezerwacji należy podać opis rezerwacji, imię i nazwisko oraz kontaktowy nr tel. Z automatu podpowiadają się dane zapamiętane podczas tworzenia konta, z wyjątkiem opisu rezerwacji.
 8. Szczegóły rezerwacji widoczne są jedynie dla Użytkownika dokonującego danej rezerwacji oraz dla administratorów aplikacji.
 9. Tylko Użytkownik, który dokonał rezerwacji oraz administrator mogą ją zmienić lub usunąć. Przyjmuje się że administrator może dokonać zmiany lub usunięcia wyłącznie na pisemną prośbę Użytkownika (e-mail lub sms).
 10. W przypadku rezerwacji niestandardowych, które nie są możliwe do wykonania przez Użytkownika, prosimy o kontakt z biurem (część III).
 11. Aplikacja wysyła automatyczne przypomnienie o rezerwacji na 2 dni (w przypadku gabinetu) lub 7 dni (w przypadku sali warsztatowej) przed jej terminem.
 12. Rezerwację można odwołać najpóźniej na:

Rezerwacje nie odwołane w terminie traktowane są tak, jakby się odbyły.

 1. Minimalnym czasem, na który można zarezerwować:
  • gabinet jest 60 minut = 1 godzina
  • biurko jest 60 minut = 1 godzina
  • przestrzeń warsztatową jest 240 minut = 4 godziny.
  • Większą przestrzeń biurową jest 1 miesiąc.
 2. Faktury za korzystanie z przestrzeni Inspiration Space wystawiane są:
  • standardowo na koniec miesiąca za cały miesiąc, wg zużycia zgodnego z dokonanymi rezerwacjami (dotyczy gabinetów, sal warsztatowych i biurek coworkingowych), z terminem płatności 7 dni.
  • W przypadku większych przestrzeni biurowych – zgodnie z terminem określonym w umowie
  • Jeśli konieczne jest wystawienie faktury we wcześniejszym terminie, prosimy o zgłaszanie tego faktu przed dokonaniem rezerwacji.
 1. W przypadku przekroczenia terminu płatności mogą zostać naliczone odsetki ustawowe.

Część II – Korzystanie z gabinetów, przestrzeni warsztatowej, biurek coworkingowych i większych przestrzeni biurowych

 1. Do dyspozycji:
  • Użytkowników pozostają biurka coworkingowe w zakresie dokonanych rezerwacji
  • Użytkowników i ich Klientów / Kontrahentów pozostają gabinety, przestrzeń warsztatowa oraz większe przestrzenie biurowe w zakresie dokonanych rezerwacji.
 2. Do dyspozycji wszystkich osób korzystających z przestrzeni Inspiration Space pozostają poczekalnia, kuchnia z wyposażeniem, kawa, herbata, woda filtrowana, dodatki (typu cukier, mleko) oraz przekąski (w zależności od dostępności: orzechy / suszone owoce, etc.), internet i inne media.
 3. Wszelkiego rodzaju spotkania możliwe są wyłącznie w gabinetach i salach warsztatowych, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji.
 4. W części coworkingowej możliwa jest wyłącznie praca biurowa.
 5. Poczekalnia służy wyłącznie oczekiwaniu Użytkowników i ich Klientów / Kontrahentów na zwolnienie się pomieszczenia zarezerwowanego uprzednio przez Użytkownika.
 6. Każdy Użytkownik odpowiada za:
  • korzystanie z przestrzeni Inspiration Space w sposób nie zakłócający korzystania innym Użytkownikom
  • pozostawienie po sobie takiego porządku jaki zastał.
 7. Użytkownik odpowiada za zadbanie o komfort swoich Klientów / Kontrahentów. Osoba obsługująca IS może Użytkownikowi jedynie w tym pomóc.
 8. W Inspiration Space dbamy o środowisko, w związku czym:
  • Segregujemy i zgniatamy śmieci zgodnie z zasadami segregowania odpadów obowiązującymi w Warszawie, w dzielnicy Mokotów
  • gasimy światło wychodząc z pomieszczeń i wyłączamy urządzenia po zakończeniu korzystania z nich
  • skręcamy grzejniki do poziomu 2 lub 3 wychodząc z pomieszczeń, szczególnie w sytuacji kiedy wiemy że jesteśmy ostatnią osobą korzystającą z pomieszczenia w danym dniu
  • wietrzymy pomieszczenia przy całkowicie zakręconych grzejnikach

Część III – Kontakt

 1. Biuro: kom. 508 761 320, 508 761 321, biuro@inspiration-space.com.
 2. W sprawach wymagających reakcji ze strony IS wymagany jest kontakt telefoniczny (w przypadku braku możliwości odebrania połączenia, prosimy o pozostawienie nagranej wiadomości lub wysłanie sms).
 3. IS mieści się w lokalu przy ul. Karola Kurpińskiego 55B, 02-733 Warszawa, w pobliżu Metro Służew.