Relacja z debaty o Coworkingu – Czy Warszawa może stać się Coworking Hotspot 2.0?

debata

W dniach 28-29 listopada 2013 w Warszawie miały miejsce wydarzenia promujące przestrzenie twórczej współpracy: coworkingi*, fablaby** i hackerspace***. W programie był happening, debata oraz dzień otwarty w warszawskich biurach coworkingowych.

Jako Inspiration Space byliśmy obecni m.in podczas debaty, w której wzięli udział zaproszeni eksperci: wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski, właścicielki coworkingów: Joanna Kasprzycka-Rosikoń (Creative Hub), Katarzyna Kędzierska (COPOINT i COPOINT2), psycholog Agnieszka Szuryga oraz użytkownik przestrzeni coworkingowych Michał Pietrzak. Spotkanie poprowadziła Monika Szewczyk.

Podczas debaty przedstawiono m.in. wyniki badań dotyczących twórczych przestrzeni oraz rys historyczny tego zjawiska na świecie i w Polsce. We wszystkich lokalizacjach można zaobserwować trend rosnący w zakresie powstawania i rozwoju przestrzeni twórczej współpracy a także stopnia i sposobu ich wykorzystania przez użytkowników.

Wśród zalet twórczych przestrzeni wskazano m.in. możliwości dobrania indywidualnych rozwiązań programu wynajmu dla odbiorcy, przyjazne warunki do powstawania inicjatyw klastrowych i tworzenie projektów biznesowych w porozumieniu z innymi użytkownikami.

Użytkownicy, decydujący się na pracę w twórczych przestrzeniach jako główny powód korzystania z nich, podają oddzielenie życia prywatnego od pracy. W takich przestrzeniach występuje połączenie atmosfery, która mobilizuje do działania i społeczności, która odpowiednio moderowana, sprzyja poznawaniu ludzi i ich sieciowaniu. Dodatkowo przemawia za tym fakt, że korzystanie z takiej formy jest tańsze niż wynajem biura.

Zauważono również nowe zjawisko, które zaczyna pojawiać się w Polsce, w ślad za tym, co dzieje się w tym zakresie w Europie Zachodniej i USA: z twórczych przestrzeni zaczynają korzystać korporacje i duże firmy, które wysyłają tam swoich pracowników w celu przygotowania projektów wymagających twórczego podejścia. Dzieje się tak, ponieważ sprzyjają temu same przestrzenie, często mające charakter daleki od typowo biurowego, jak również ze względu na różnorodność podejść i innowacyjność reprezentowane przez użytkowników takich miejsc.

Przestrzenie coworkingowe to temat ważny dla miasta w trzech wymiarach dotyczących rozwoju i współpracy:
– miasto chce wspierać warszawskich przedsiębiorców szukających przyjaznego miejsca pracy lub ciekawego pomysłu na biznes, co wpisuje się w politykę miasta dotyczącą rozwoju przedsiębiorczości
– dzięki przestrzeniom twórczej współpracy przedsiębiorcy sektora kreatywnego i politycy m.st. Warszawy mogą wspólnie prowadzić działania zmierzające do promocji stolicy na arenie międzynarodowej jako lokalizacji atrakcyjnej pod względem tzw. turystyki biznesowej
– możliwe staje się sieciowanie warszawskich przedsiębiorców i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, co również jest zgodne z długoterminową polityką miasta.

Jesteśmy ciekawi dalszych działań m. st. Warszawy w zakresie wspierania przestrzeni twórczej współpracy i chętnie weźmiemy udział w kolejnych inicjatywach. Jeśli masz pomysł na to co już dziś możemy wspólnie zrobić by promować coworking, napisz do nas na adres biuro@inspiration-space.com.

_______________________________________________________________________________

Definicje za Wikipedią (ang.):

coworking – styl pracy, w którego stworzenie zaangażowane są dwa elementy: wspólna przestrzeń pracy (często wspólne biuro) i niezależna aktywność jej użytkowników. W przeciwieństwie do typowego środowiska biurowego, osoby korzystające z przestrzeni coworkingowej, nie są zatrudnione przez tą samą organizację. Najczęściej ten model pracy jest wykorzystywany przez freelancerów i osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą.

** fablab – niedużej wielkości warsztat, umożliwiający użytkownikom korzystanie z dostępnych narzędzi (w dużej mierze nowoczesnych i sterowanych komputerowo), często potrzebnych do wytworzenia produktu, którego nie można włączyć w proces masowej produkcji

*** hackerspace – miejsce pracy oparte o społeczność, w której osoby mające wspólne zainteresowania, często w zakresie IT, nowych technologii, nauki i badań, elektroniki, etc. mogą się spotykać i współpracować.