Zasady dokonywania rezerwacji i korzystania z przestrzeni Inspiration Space

Inspiration Space

I

ul. Czeczota 8/3,
02-607 Warszawa,
www.inspiration-space.com

Definicje osób / ról

 1. Użytkownik – osoba uprawniona do korzystania z gabinetów, przestrzeni warsztatowej lub biurek w Inspiration Space, na podstawie wcześniej dokonanych rezerwacji w elektronicznym systemie rezerwacji posiadająca w tym systemie konto uzupełnione o pełne informacje Użytkownika wymagane przy zakładaniu konta, w tym przede wszystkim informacje do wystawienia rachunku.

 2. Klient / Kontrahent – każda osoba zaproszona przez Użytkownika do przestrzeni Inspiration Space.
 3. Administrator – osoba mająca dostęp do elektronicznego systemu rezerwacji i do wszystkich danych w nim zawartych, administrująca tym systemem i mająca uprawnienia do dokonywania wszystkich czynności możliwych do wykonania w systemie.

Część I – Dostępność i rezerwacje

 1. Gabinety i przestrzeń co-workingowa dostępne są 7 dni w tygodniu, w godzinach 6.00-22.00, po uprzednim dokonaniu rezerwacji z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku rezerwacji dokonanych na mniej niż 24 godziny wcześniej konieczne jest potwierdzenie telefoniczne z jedną z osób kontaktowych (część III).
 2. Do dyspozycji na co dzień dostępne są gabinety: Zielony, Pomarańczowy, Niebieski i Fioletowy oraz Biurka w przestrzeni Open Space. Przestrzeń Open Space, na co dzień pełniąca rolę biura, dostępna jest na inne cele (np. warsztatowe) wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu i pod warunkiem wyłączenia z użycia gabinetów niebieskiego i fioletowego.
 3. Szczegółowy opis dostępnej przestrzeni i oferty oraz cennik dostępne są na stronie www.inspiration-space.com.
 4. Kalendarz z podglądem dostępności gabinetów jest dostępny dla każdego pod adresem kalendarz.inspiration-space.com. Podgląd nie zawiera żadnych szczegółów rezerwacji, pokazuje jedynie w jakich godzinach gabinety są dostępne lub zarezerwowane.
 5. Każdy Użytkownik dokonuje rezerwacji samodzielnie za pośrednictwem elektronicznego systemu rezerwacji zlokalizowanego pod adresem: kalendarz.inspiration-space.com.
 6. Aby dokonać rezerwacji należy założyć konto w aplikacji. Założenie konta jest kompletne po otrzymaniu wiadomości e-mail i kliknięciu w link potwierdzający. Przy zakładaniu konta należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, numer tel. oraz dane do faktury (nazwa, adres i NIP).
 7. Każdorazowo przy dokonywaniu rezerwacji należy podać opis rezerwacji, imię i nazwisko oraz kontaktowy nr tel. Z automatu podpowiadają się dane zapamiętane podczas tworzenia konta, z wyjątkiem opisu rezerwacji.
 8. Szczegóły rezerwacji widoczne są jedynie dla Użytkownika dokonującego danej rezerwacji oraz dla administratorów aplikacji.
 9. Tylko Użytkownik, który dokonał rezerwacji oraz administrator mogą ją zmienić lub usunąć. Przyjmuje się że administrator może dokonać zmiany lub usunięcia wyłącznie na pisemną prośbę Użytkownika (e-mail).
 10. W przypadku rezerwacji niestandardowych, które nie są możliwe do wykonania przez Użytkownika, prosimy o kontakt z jednym z administratorów.
 11. Aplikacja wysyła automatyczne przypomnienie o rezerwacji na 1 dzień przed jej terminem.
 12. Rezerwacje można odwołać najpóźniej na 3 dni przed jej terminem.
 13. Minimalnym czasem, na który można zarezerwować:
  1. gabinet jest 60 minut = 1 godzina
  2. biurko jest 60 minut = 1 godzina
  3. przestrzeń warsztatową jest 240 minut = 4 godziny.
 14. Faktury za korzystanie z przestrzeni Inspiration Space wystawiane są standardowo na koniec miesiąca za cały miesiąc, wg zużycia zgodnego z dokonanymi rezerwacjami. Jeśli konieczne jest wystawienie faktury w innym terminie, prosimy o zgłaszanie tego faktu przed dokonaniem rezerwacji.

Część II – Korzystanie z gabinetów, przestrzeni warsztatowej i biurek

 1. Do dyspozycji:
  1. Użytkowników pozostają biurka w zakresie dokonanych rezerwacji
  2. Użytkowników i ich Klientów / Kontrahentów pozostają gabinety i przestrzeń warsztatowa w zakresie dokonanych rezerwacji.
 2. Do dyspozycji wszystkich osób korzystających z przestrzeni Inspiration Space pozostają poczekalnia, kuchnia z wyposażeniem, kawa, herbata, woda filtrowana, dodatki (typu cukier, mleko, cytryna) oraz przekąski (w zależności od dostępności: orzechy / suszone owoce / świeże owoce, etc.), bezprzewodowy internet i inne media.
 3. Wszelkiego rodzaju spotkania możliwe są wyłącznie w gabinetach, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji.
 4. W części biurowej możliwa jest wyłącznie praca biurowa.
 5. Poczekalnia służy wyłącznie oczekiwaniu Użytkowników i ich Klientów / Kontrahentów na zwolnienie się pomieszczenia zarezerwowanego uprzednio przez Użytkownika.
 6. Każdy Użytkownik odpowiada za:
  1. korzystanie z przestrzeni Inspiration Space w sposób nie zakłócający korzystania innym Użytkownikom
  2. pozostawienie po sobie takiego porządku jaki zastał.
 7. Użytkownik odpowiada za zadbanie o komfort swoich Klientów / Kontrahentów, a więc m.in. pojawienie się wcześniej, odebranie domofonu, wpuszczenie, pokazanie gdzie mogą zostawić rzeczy, poczęstowanie napojami / przekąskami, etc.
 8. W Inspiration Space dbamy o środowisko, w związku czym:
  1. segregujemy śmieci: plastik, papier, szkło i metal wrzucamy do specjalnych pojemników a do standardowego kosza na śmieci pozostałe odpady.
  2. gasimy światło wychodząc z pomieszczeń.

Część III – Kontakt / Administratorzy

 1. Eliza Jarmołowicz-Zalewska, kom. 508 761 320, eliza@inspiration-space.com.
 2. Szymon Herbeć, kom. 508 761 321, szymon@inspiration-space.com.
 3. W sprawach wymagających reakcji ze strony Inspiration Space wymagany jest kontakt telefoniczny (w przypadku braku możliwości odebrania połączenia, prosimy o pozostawienie nagranej wiadomości lub wysłanie sms).
 4. Inspiration Space mieści się w lokalu przy ul. Jana Czeczota 8/3, 02-607 Warszawa (ulica boczna w stosunku do ul. Odyńca, jednokierunkowa  – wjazd bliżej ul. Niepodległości), w pobliżu Metro Racławicka.
 5. Kod dostępu dla Użytkowników, umożliwiający wejście na klatkę schodową: 《dostępny dla osób współpracujących》. Kod dostępu jest do wyłącznej wiadomości Użytkownika i nie może być przekazywany dalej klientom ani innym osobom.